คำศัพท์เฉพาะ

 เรียนรู้เงื่อนไขการเทรดที่สำคัญทั้งหมด

เราได้นำคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในการเทรดและอธิบายความหมายของคำเหล่านี้

E – H

Easing – การลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลาง ECU – ย่อมาจาก “European Currency Unit” Either-way Market – คือ สถานการณ์ที่ราคาเสนอซื้อและเสนอขายมีค่าเท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง Euro – ค่าเงินยูโร สกุลเงินของสหภาพยุโรป Euro Rates – อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับสกุลเงินยูโร Euro-currency – คือ สกุลเงินที่มีการฝากอยู่นอกประเทศ Eurodollars – เงินดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในธนาคารนอกประเทศสหรัฐ Event Notifications Window – หน้าจอแจ้งเตือนเหตุการณ์ เป็นหน้าจอสรุปยอดธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าตลอดช่วงวันทำการ Excess Margin Deposits – เงินหลักประกันมาร์จิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการเปิดออเดอร์ซื้อขาย Exchange – ตลาดการซื้อขายตราสารต่างๆ และคอยกำกับดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง Exchange Control – ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินตราระหว่างประเทศ Exotic currency- สกุลเงินที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการเทรด
Fast Market – ราคาตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเงื่อนไขบางอย่างของทางฝั่งซื้อและฝั่งขายไม่สมดุลกัน ลูกค้าจึงยังไม่สามารถซื้อขายในราคาที่ต้องการได้จนกว่าสภาวะตลาดจะกลับมาเป็นปกติ Fed Fund Rate –  อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ปล่อยยืมให้ธนาคารอื่น Fed Funds – เงินสดส่วนเกินที่ธนาคารต่างๆ ฝากไว้ธนาคารสาขาของเฟด Fed –  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) Federal Open Market Committee (FOMC) – คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เป็นหน่วยงานที่การกำหนดทิศทางนโยบายต่างๆ ของเฟด Federal Reserve Board – คณะกรรมการบริหารของเฟดที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐเป็นระยะเวลา 14 ปี โดยประธานเฟดจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี Federal Reserve System – ระบบธนาคารกลางของสหรัฐ Reserve System – ระบบธนาคารกลางของสหรัฐ
Fill or Filled –  ออเดอร์ซื้อขายของลูกค้าที่ดำเนินการสำเร็จ
Firm Quotation – คำขอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด
Fiscal Policy – นโยบายการคลัง เป็นเครื่องมือในการกำหนดภาษีและใช้ควบคู่กันกับนโยบายการเงิน
Fixed Dates – วันที่กำหนดไว้ในรอบเดือน
Fixed Exchange Rate – อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ซึ่งถูกกำหนดโดยธนาคารกลาง
Fixing – เป็นวิธีการกำหนดราคาให้คงที่โดยไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด สำหรับ FX หมายถึงการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในประเทศตามสกุลเงินเป้าหมาย
Floating Exchange Rate – อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งถูกกำหนดมูลค่าตามแรงซื้
Foreign Exchange – ในตลาด
Foreign Exchange – ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
Forex – ย่อมาจากคำว่า “Foreign Exchange” Forward Deal – การตกลงซื้อขายตามมูลค่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นภายหลังForward/Forward – เป็นข้อตกลงซื้อขายตามมูลค่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นภายหลัง โดยมีการทำข้อตกลงไว้ทั้งสองทาง Forward Rate – เป็นราคาที่ตกลงซื้อขายล่วงหน้าในวันที่กำหนด Fundamentals – ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวกำหนดมูลค่าโดยพื้นฐานของสินค้า FX – ย่อมาจากคำว่า “Foreign Exchange”
G7–  ลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ แคนาดา และอิตาลี G10 – คือกลุ่มประเทศ G7 รวมกับเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน Going Long – การซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน Going Short – การขายสินทรัพย์ทางการเงิน Good Til Cancelled (GTC order) – เป็นการกำหนดคำสั่งซื้อหรือขายที่ตั้งไว้ว่าให้ออเดอร์ดังกล่าวคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจะสามารถซื้อขายได้ตามที่ต้องการหรือจนกว่าจะสั่งยกเลิก
Hedging – เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้วยการเปิดสถานะการซื้อขายเพิ่มเพื่อชดเชยผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนอีกทางหนึ่ง

I – L

Indicative quote การประเมินราคาของสินทรัพย์ในตลาดที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลสภาพคล่องหรือนักลงทุน Inter-bank Market – เป็นตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบ over-the-counter ระหว่างสถาบันการเงินด้วยกัน Intervention – การแทรกแซงจากธนาคารกลางด้วยการซื้อหรือขายค่าเงินเพื่อพยายามผลักดันให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ Intra-day position – สถานะการซื้อขายที่เปิดและปิดภายในวันเดียวกัน Introducing Broker – ผู้ดำเนินงานเป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างตลาดกับผู้ที่ต้องการทำการซื้อขาย
คุณสามารถใช้กลยุทธ์ดังกล่าวในการเทรดได้ ด้วยต้นทุนค่าสเปรดที่ต่ำและการส่งคำสั่งที่รวดเร็วเป็นพิเศษของเรา จึงทำให้เหมาะสำหรับการทำ scalping และ hedging
Kiwi – เป็นชื่อเรียกของเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์
Left-hand Side – หมายถึง ฝั่งที่กำหนดราคาอ้างอิงสกุลเงินเพื่อทำการขาย ซึ่งอยู่ทางซ้ายในระบบการอ้างอิงราคาแบบสองฝั่ง Leverage – เลเวอเรจ คือ การอนุญาตให้เทรดเดอร์สามารถใช้เงินก้อนเล็กเพื่อเทรดสัญญาที่มีขนาดใหญ่ในตลาดได้ Limit Order – การส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อคาดหวังราคาที่ดีกว่าในปัจจุบัน ด้วยการระบุราคาขั้นต่ำที่ต้องการขาย หรือราคาสูงสุดที่ยินดีรับซื้อ Limit Price –  ราคาที่ระบุในการส่งคำสั่งแบบ limit order Liquid – สภาพคล่อง คือ ภาวะที่ตลาดมีปริมาณการซื้อขายที่มากเพียงพอ Liquidation – ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อหักล้างหรือปิดสถานะการซื้อขายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เช่น เมื่อพอร์ตการลงทุนมีมูลค่าลงมาต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่กำหนด Liquidation Level – ระดับของมูลค่าในบัญชีขั้นต่ำที่กำหนดไว้เพื่อตัดสินใจทำ Liquidation ด้วยการปิดสถานะการซื้อขายเมื่อราคาลงมาต่ำกว่าระดับที่กำหนด Liquidity – สภาพคล่อง คือ ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง Long – การถือครองหลักทรัพย์ที่จะได้กำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น Loss in Excess of Their Margin Deposit – การขาดทุนเกินกว่ามูลค่าเงินฝากหลักประกันในบัญชี

M – P

Maintenance Margin – เงินหลักประกันขั้นต่ำเพื่อรักษาสถานะการซื้อขายของออเดอร์ที่เปิดไว้ Margin Call – การแจ้งเตือนเพื่อฝากเงินหลักประกันเพิ่มเนื่องจากมูลค่าการลงทุนในบัญชีลงมาต่ำกว่าระดับที่ทางโบรกเกอร์ได้กำหนดไว้ Margin – เงินวางหลักประกันที่ผู้ถือตราสารทางการเงินจำเป็นต้องฝากไว้กับคู่สัญญาเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ยังคงถือครองตราสารทางการเงินดังกล่าว Margin Lending – การให้ยืมมาร์จิ้น เป็นการให้ยืมสินเชื่อประเภทหนึ่งเพื่อใช้ในการลงทุน โดยใช้หุ้นหรือเงินสดเป็นหลักประกัน Margin (การคำนวณ) –  มูลค่าของสถานะที่มีการเปิดออเดอร์อยู่ / อัตราเลเวอเรจสูงสุด Mark to Market – การปรับมูลค่าบัญชีในแต่ละวันเพื่อสะท้อนผลกำไรขาดทุนในบัญชี Market Maker – บุคคลหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ทำการสร้างและรักษาสภาพคล่องให้กับตราสารทางการเงินในตลาด Maximum Trading Leverage Ratio – การเทรดสูงสุดของอัตราเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น อัตราเลเวอเรจ 50:1 สามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถเทรดสัญญาที่มีมูลค่า 100,000 GBP ต่อล็อตได้ ด้วยการฝากเงินมาร์จิ้นเพียง 2,000 GBP (GBP 100,000 / 50 = GBP 2,000) Maximum Trading Power –อำนาจการเทรดสูงสุด = มูลค่าบัญชี * อัตราเลเวอเรจ Moving Average – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มจากค่าเฉลี่ยของราคา
Net Interest Rate Differential – ส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ได้รับจากการถือออเดอร์ของคู่สกุลเงิน Netting – เป็นวิธีการลดความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านการชำระราคา หรือความเสี่ยงทางการเงินอื่นๆ ด้วยการรวมสัญญาตั้งแต่สองรายการขึ้นไปเพื่อให้ข้อผูกมัดสุทธิลดลง
OCO Order (One Cancels the Other Order) – เป็นการส่งคำสั่งแบบ Stop และ Limit พร้อมกัน โดยเมื่อคำสั่งหนึ่งทำงานได้สำเร็จก็จะไปยกเลิกคำสั่งอื่นที่เหลือโดยอัตโนมัติ Offer –  คือ ราคาที่มีการตั้งเสนอขาย Offered Market – สภาพตลาดที่มีการตั้ง Offer หนาแน่นกว่า Bid Old Lady – หรือ “Old Lady of Threadneedle Street” เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของธนาคารกลางอังกฤษ Omnibus Account – tเป็นบัญชีรวมของนักลงทุนรายใหญ่จำนวนผ่านตัวกลางทางการเงิน เช่น โบรกเกอร์และธนาคาร Open Position – ออเดอร์เทรดที่มีสถานะเปิดอยู่และยังไม่ได้ปิด Open Position Window – หน้าต่างที่แสดงสถานะของออเดอร์ทั้งหมดที่ยังเปิดอยู่ Order(s) – คำสั่งซื้อขายของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หรือการสั่งด้วยวาจาผ่านโบรกเกอร์ให้ทำการซื้อหรือขายตราสารตามราคาที่ระบุในทันที OTC Margined Foreign Exchange – ตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบ over-the-counter เป็นการซื้อขายเพื่อเจรจาต่อรองในการทำสัญญาซื้อขายกันโดยตรง และมีการฝากเงินหลักประกันสำหรับสัญญาที่มีสถานะคงค้างอยู่ Overnight – ออเดอร์ซื้อขายที่มีการถือครองข้ามมายังวันทำการถัดไป
Pip – หน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน Pending Orders Report – รายงานการส่งคำสั่งซื้อขายแบบตั้งรอในช่วงวันที่ผู้ใช้ระบุ Pending Orders Window – หน้าต่างที่แสดงรายการคำสั่งซื้อขายแบบตั้งรอทั้งหมด Position – สถานะการซื้อขายที่ถือครองอยู่ Principal – โบรกเกอร์ที่ทำการซื้อขายเพื่อบัญชีของตนเอง Profit Taking – การปิดสถานะการซื้อขายเพื่อทำกำไร

Q – T

Quote – คือราคาอ้างอิงที่มีการเสนอซื้อ (Bid) และเสนอขาย (Offer) อยู่ในปัจจุบัน
Range – หมายถึง ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดที่มีการบันทึกไว้ในช่วงเวลาการซื้อขาย Rate – ราคาของสกุลเงินเมื่อเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง Realised P/L(Profit and Loss) – ผลกำไรขาดทุนที่ได้รับหลังปิดสถานะการซื้อขาย Regulated Market – คือ ตลาดที่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐด้วยการออกหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อปกป้องนักลงทุน Resistance Point or Level -แนวต้านทางเทคนิค คือ ระดับราคาที่แนวโน้มหลักกำลังสัมผัสกับแรงต้าน เป็นระดับราคาที่อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันและมีโอกาสสูงที่จะเกิดแรงขายจำนวนมากที่ระดับราคาดังกล่าว Right-hand Side – หมายถึง ราคาทางฝั่ง Ask หรือ Offer ซึ่งอยู่ทางขวาในระบบการอ้างอิงราคาแบบสองฝั่ง Risk Capital – จำนวนเงินที่ลูกค้าเต็มใจที่จะเสี่ยง ซึ่งหากเกิดการขาดทุนขึ้นก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าจนยากลำบากเกินควร Rollover-กระบวนการในการถือออเดอร์ข้ามวันหมดอายุสัญญา Rollover Credit – เงินที่ฝากเข้าไปในบัญชีของลูกค้าจากการถือออเดอร์ในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้ามผ่านเวลา 17.00 น. ตามเวลา EST Rollover Debit – เงินที่หักออกจากบัญชีของลูกค้าจากการถือออเดอร์ในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าข้ามผ่านเวลา 17.00 น. ตามเวลา EST Running a Position – การถือออเดอร์ต่อโดยหวังว่าจะได้กำไร
Same-day Transaction – ธุรกรรมที่มีกำหนดชำระเงินภายในวันเดียวกันกับที่มีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น Sell Limit – หมายถึง ราคาต่ำสุดที่สามารถทำการสั่งขายหลักทรัพย์ได้ Sell Stop – คือ การตั้งคำสั่งขายที่ระดับราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะยังไม่ทำงานจนกว่าราคาตลาดจะปรับตัวลงมาถึงราคาดังกล่าวเพื่อส่งคำสั่งขายเสมือนกับการขายตามราคาตลาดในเวลาดังกล่าว Settlement Date – วันที่มีการกำหนดเพื่อชำระราคาและโอนหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย Short – การขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าโดยมีเจตนาที่จะซื้อคืนเมื่อราคาปรับตัวลดลง Short Covering – การซื้อหลักทรัพย์คืนเพื่อปิดสถานะการ Short Sovereign Risk – (1) ความเสี่ยงผิดนัดชำระจากการปล่อยเงินกู้ให้แก่รัฐบาล (2) ความเสี่ยงจากการดูแลสินทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ Speculative – การเก็งกำไร หมายความว่าจะไม่มีการรับประกันผลตอบแทนสำหรับการลงทุน Spot Price/Rate – ราคาของสินทรัพย์หรือคู่สกุลเงินที่กำลังเทรดในตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์จริง (ตลาดสปอต) Spread -ส่วนต่างระหว่างราคา Bid และ Ask Square – เมื่อลูกค้าทำการซื้อและขายเท่ากันโดยไม่มีการเปิดสถานะเพิ่ม Squawk Box – ลำโพงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในห้องค้าของโบรกเกอร์ Sterling – เงินปอนด์อังกฤษ Stop-loss Order – คำสั่งเฉพาะของลูกค้าเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวถึงระดับที่กำหนด Stop Price Level – ราคาที่ลูกค้ากำหนดเพื่อใช้งาน Stop-loss Order Sweep/Sweeping – เป็นการแยกคำสั่งออกเป็นหลายส่วนสำหรับแต่ละระดับราคาและปริมาณซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากการส่งคำสั่งขนาดเล็กให้ได้ราคาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน SWIFT – Tย่อมากจาก “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานสากลสำหรับการชำระเงินและทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังเป็นผู้กำหนดรหัสสกุลเงินเพื่อใช้ในการยืนยันและระบุตัวตน Swissy – ชื่อเรียกของเงินสวิสฟรังก์
Technical Correction – การปรับตัวของราคาตามแนวคิดในด้านปัจจัยทางเทคนิค Thin Market – เป็นสภาวะที่ตลาดมีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายเบาบาง ซึ่งสังเกตได้จากในช่อง Bid กับ Ask Tick – Aหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุด ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง Tomorrow Next (Tom Next) – การซื้อสกุลเงินเพื่อส่งมอบในวันถัดไปพร้อมกับขายแบบ Spot ภายในวันเดียวกัน (รวมถึงในทางกลับกันด้วย) Trade Date– วันที่มีการเทรดเกิดขึ้น Trading Margin Excess/Deficit – เงินคงเหลือในบัญชีที่สามารถนำมาใช้เป็นมาร์จิ้นหลักประกันเพื่อการเทรดได้ Trading Platforms – ซอฟต์แวร์สำหรับการส่งคำสั่งในนามของลูกค้าเอง Transaction Date – วันที่มีการเทรดเกิดขึ้น Transaction – การซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งที่ถูกส่งมา Two-way Quote – การแจ้งราคาให้กับลูกค้าทั้งราคา Bid และ Ask

U – Z

Uncovered position – ออเดอร์ที่ยังมีสถานะเปิดอยู่ Unrealised P/L –  ผลกำไรขาดทุนที่ยังเคลื่อนไหวอยู่บนออเดอร์ที่มีสถานะเปิด Up Tick –  การส่งออเดอร์ซื้อขายในราคาที่สูงกว่าออเดอร์ก่อนหน้า
Value Date – วันที่มูลค่าในอนาคตของบัญชี สินทรัพย์ หรือธุรกรรมตามที่ระบุไว้จะมีผล
Working Day – วันทำการปกติของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่นอกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

พร้อมเทรดหรือยัง?