Shares

จุดเด่นของการลงทุนในหุ้น

สร้างเงินออม ปกป้องเงินของคุณจากเงินเฟ้อและภาษี เพิ่มรายได้จากการลงทุนของคุณด้วยการลงทุนในหุ้น

กำไรส่วนเพิ่มจากการลงทุน

โอกาสในการเพิ่มการลงทุนเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น แม้ราคาหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่เสมอ แต่ตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

รายได้จากเงินปันผล

มีบริษัทจำนวนมากที่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และอาจเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับนักลงทุน

กระจายการลงทุน

ลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินในพอร์ตการลงทุนของคุณ พร้อมขยายโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ความเป็นเจ้าของ

การเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของบริษัท ช่วยสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงความสำเร็จจากธุรกิจเข้ามายังการลงทุนส่วนบุคคลให้กับคุณ

สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายที่สูง

ด้วยปริมาณผู้ซื้อและผู้ขายที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลตลอดเวลา จึงทำให้การส่งคำสั่งซื้อขายเป็นเรื่องง่าย

Cross-margin

สามารถใช้มูลค่าพอร์ตการลงทุนในหุ้นของคุณเป็นหลักประกันมาร์จิ้นสำหรับเทรดตราสารประเภทอื่นได้

เทรดหุ้นด้วยกันกับเรา!

เข้าถึงบริษัทชั้นนำในตลาดหุ้นจำนวนมาก เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดในช่วงที่ราคากำลังตก คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดสัญญาที่น่าสนใจของเรา!

การเทรดหุ้นคืออะไร?

เมื่อบริษัทได้แบ่งสิทธิ์การเป็นเจ้าของออกตามจำนวนหุ้น ผู้ที่ครอบครองหุ้นทุกคนจึงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและผลกำไรของบริษัทตามสัดส่วนของการถือครองจำนวนหุ้นซึ่งมีการซื้อขายกันในตลาดหุ้น

บริษัท นักลงทุน และโบรกเกอร์

เมื่อบริษัทต้องการเงินเพื่อขยายกิจการเพิ่มเติม จึงได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อระดมทุนด้วยการออกขายหุ้น นักลงทุนซื้อหุ้นเพื่อหวังผลตอบแทนหรือเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยราคาของหุ้นนั้นมีความผันผวนทำให้มูลค่าของบริษัทมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา การเทรดหุ้น คือการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อขายโดยตรงผ่านระบบ OTC โดยมีโบรกเกอร์คอยช่วยดูแลการซื้อขายให้กับนักลงทุนแลกกับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่น

ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นตลาดกลางสำหรับทำการซื้อขายหุ้น โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผู้ซื้อและผู้ขายให้มาพบกัน จึงทำให้ราคาหุ้นถูกกำหนดมาจากที่นี่

ซัพพลาย ดีมานด์ และราคาหุ้น

ความต้องการขาย (ซัพพลาย) และความต้องการซื้อ (ดีมานด์) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้น ความต้องการขาย หมายถึง จำนวนหุ้นตัวหนึ่งที่สามารถซื้อได้ในตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการซื้อของหุ้นตัวดังกล่าว ราคาหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้ามีความต้องการขายต่ำและความต้องการซื้อสูง ในขณะที่ความต้องการขายสูงและความต้องการซื้อต่ำจะทำให้ราคาหุ้นลดลง หากมีรายงานหรือการคาดการณ์ของบริษัทที่ออกมาดูดี และมีการคาดการณ์แนวโน้มของกลุ่มธุรกิจไปในทางที่ดี ความต้องการซื้อหุ้นของบริษัทก็จะมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากรายงานการคาดการณ์ของบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจมีแนวโน้มไม่ค่อยดี ความต้องการซื้อหุ้นก็จะลดน้อยลงทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงตามไปด้วย

อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการขายและความต้องการซื้อ?

. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท – มุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทบางส่วนมาจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทที่มีผู้นำที่แข็งแกร่งและมั่นคง กับนโยบายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีนั้นมักถูกคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น บริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีการเผยแพร่รายงานผลกำไร กระแสเงินสด และการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต รายงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อขาย ในบางครั้งราคาหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผล หากปันผลสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าต่ำกว่าที่คาดราคาก็จะปรับตัวลง การเมือง – รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ภาษี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการบริหารธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ การทำการตลาด การจำหน่ายสินค้าและการผลิต จึงทำให้การเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ เศรษฐกิจ – เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ผันผวนเช่นเดียวกับราคาหุ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงในช่วงเศรษฐกิจถดถอยและเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ นักลงทุน – ผู้ที่กำลังเล่นอยู่ในตลาดสามารถสร้างผลกระทบต่อราคาได้ หากตลาดกำลังอยู่ในภาวะหมีมากกว่าภาวะกระทิง ราคาก็จะลดลง แต่ถ้าตลาดกำลังอยู่ในภาวะกระทิงมากกว่าหมี ราคาก็จะปรับตัวขึ้น