Withdrawals

 

วิธีการถอนเงินจากบัญชีของคุณ

คุณสามารถสั่งถอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่านทาง Client Area ของคุณได้ทุกเมื่อ

VISA

ค่าธรรมเนียม 5.5%

Netteller

2.0% fee

Wire

30 USD/ 30 EUR คงที่

China Union Pay (CUP)

ค่าธรรมเนียม 0.3%

Skrill

ค่าธรรมเนียม 1.0% ระยะเวลาดำเนินการ 1 ถึง 2 วันทำการ

Looking for financial flexibility? Cross margin with us!

ข้อมูลสำคัญ

 • คุณสามารถสั่งถอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่านทาง Client Area ของคุณได้ทุกเมื่อ
 • การสั่งถอนเงินทั้งหมดจะถูกโอนออกไปภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาดำเนินการของตัวกลางในการรับโอนเงินด้วย
 • ตามกฎข้อบังคับในการกำกับดูแล เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อ (หรือชื่อร่วม) ตรงกับเจ้าของบัญชีเทรดเท่านั้น
 • การสั่งถอนด้วยวิธีโอนผ่านธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการเพื่อโอนเงินมายังบัญชีของคุณ
 • อาจมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้การถอนเงินใช้เวลานานขึ้น
 • หากมีการเทรดน้อยกว่า 3 ล็อต จะคิดค่าธรรมเนียมดังนี้:
  • VISA: 5.5%
  • China Union Pay: 2.5%
  • Skrill: 5.9%